Bejaardenwoningen

Renovatie bejaardenwoningen aan woonzorgcentrum Berkenhof


De 19 bejaardenwoningen aan woonzorgcentrum Berkenhof zijn aan renovatie toe. Om dat te realiseren ging het OCMW in zee met de Heistse huisvestingsmaatschappij.
Er werd na gunstige onderhandeling een erfpachtregeling voor 50 jaar in notariële akte vastgelegd.
De Heistse Huisvestingsmaatschappij zal van deze erfpacht gebruik maken om nieuwe bejaardenwoningen te realiseren die beantwoorden aan de eisen van hedendaagse en moderne woongelegenheden voor ouderen.

De bestaande bejaardenwoningen worden niet alleen gerenoveerd maar eveneens qua aantal uitgebreid.
Door de inplanting van de woningen vlakbij het woonzorgcentrum blijft het doelpubliek voor de huurwoningen ouderen.

De werkzaamheden zullen in verschillende fases verlopen, waarbij een eerste stap is de renovatie van de 5 woningen gelegen langs de Boudewijnlaan.
Volgens het opgestelde stappenplan zullen eind 2011 de eerste werken starten.

Meer info bij de maatschappij voor Huisvesting – Plantijnlaan 2
2220 Heist-op-den-Berg - 015 24 71 86.