het bestuur

We overlopen de bestuursorganen van het OCMW. We bespreken achtereenvolgens de werkingsprincipes, de bevoegdheden en de samenstelling van deze organen :

De secretaris van het OCMW zetelt in alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.