Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Het OCMW heeft één bijzonder comité. Het bijzonder comité van de sociale dienst, afgekort comité. Het comité is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet.

Het comité staat in voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals: ziekenhuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijk gezondheidszorg, diensten voor migranten, diensten voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen, enz.

Het comité adviseert de OCMW-raad over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociale beleid van het OCMW.

Het comité telt, met inbegrip van de voorzitter, 4 leden en vergadert in principe elke tweede of derde donderdag van de maand om 9.00 uur.