Geestelijke gezondheid

Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat te maken met (ernstige) geestelijke gezondheidsproblemen. Hoewel dus heel wat mensen hiermee te maken krijgen, rust er nog steeds een erg groot taboe op psychische problemen. Sommige van deze mensen hebben geen hulp nodig en gaan de problemen vanzelf weer weg, maar heel wat andere mensen hebben problemen die lang aanslepen en waarvoor zij hulp nodig hebben. Omwille van het taboe op psychische problemen wachten mensen vaak erg lang met het zoeken naar hulp, waardoor de problemen vaak nog ernstiger worden.

Om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij kwetsbare bevolkingsgroepen, organiseert OCMW Heist-op-den-Berg in 2016 workshops voor personen in (kans)armoede en voor senioren.

In samenwerking met vzw Den Draai, vereniging waar armen het woord nemen, organiseren we 3 sessies van de goed gevoel stoel, een workshop specifiek voor kansengroepen.
In samenwerking met de gemeentelijke seniorenconsulent organiseren we ook de zilverwijzer, een reeks van 6 sessies over geestelijke gezondheid specifiek voor senioren.
Deelname is gratis, maar het is wel de bedoeling dat de ingeschreven personen bij elke sessie aanwezig zijn. Om te kunnen deelnemen moet je ook inschrijven. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de gezondheids- en preventiewerker van OCMW Heist-op-den-Berg via tp@ocmw-heist-op-den-berg.be
of op 015 25 79 61.