Opvang voor personen met een handicap

Residentie 'De Berk'

Appartementen voor personen met een handicap
Jozef Weynsstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 63 30, fax 015 24 04 68
Contactpersoon voor informatie: Suzy Van den Broeck, mail svdb@wzcberkenhof.be
Contactpersoon voor toewijzing en/of wachtlijst: Maatschappij voor de Huisvesting, tel. 015 24 71 86

14 huurappartementen zijn speciaal aangepast voor rolstoelgebruikers, voor personen met een handicap met een invaliditeitsgraad van 66%, voor personen met een handicap van 33% aan de onderste ledematen en voor minder mobiele bejaarden

Nethedal

Dagopvang voor volwassenen met een mentale handicap.

Zwerfheide 2, 2221 Booischot
Tel. 015 75 27 23, mail nethedal@skynet.be

De Speling

Begeleidingscentrum voor personen met autisme
De Speling is een 'leef-leergemeenschap' voor 10 jongeren tussen 12 en 21 jaar met een AutismeSpectrumStoornis.

Schrieksesteenweg 73, 2221 Pijpelheide
Tel. 015 65 67 99, mail despeling.leefgroep@dennenhof.org,
website www.dennenhof.org

Home Marjorie

Kleinschalig erkend nursing-home voor 26 personen met de ziekte van Huntington of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Kerselaarlaan 27-29, 2220 Hallaar
Tel. 015 25 85 81, fax 015 25 85 85, mail home.marjorie@skynet.be
website www.homemarjorie.be

Psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen

Voor kandidaten met een langdurige maar voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek die een permanente begeleiding nodig hebben. Onder bepaalde voorwaarden, voor personen met een mentale handicap. Er is plaats voor 30 bewoners.

Campus Heist-op-den-Berg
Kerselaarlaan 23, 2220 Hallaar
Tel. 015 22 88 94, fax 015 22 88 95, mail pvt.schorshaegen@emmaus.be,
website www.pvt-schorshaegen.be

Begeleid Wonen Vestah

Begeleid Wonen Vestah ondersteunt personen met een fysieke, verstandelijke of sociale handicap die zelfstandig willen wonen in de regio Heist-op-den-Berg. Vestah helpt bij zaken zoals wonen, omgaan met geld, administratie, huishouden organiseren, vrije tijd, werk, gezondheid, opvoeding kinderen, relaties … of andere zaken die de cliënt belangrijk vindt. De begeleiding is gratis.

Noordstraat 25 bus 2, 2220 Heist op den Berg
Tel. 015 70 90 82, fax 015 70 90 83,
mail Schirley.goerlandt@vestah.be of info@vestah.be
website www.vestah.be

Oikonde Mechelen vzw

Oikonde Mechelen biedt mobiele of ambulante ondersteuning aan een 200-tal volwassen personen met een beperking. De begeleider komt meestal aan huis, maar er kan ook elders afgesproken worden. Oikonde is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Colomastraat 36-38, 2800 Mechelen
Tel. 015 42 16 24,
mail info@oikondemechelen.be, website www.oikondemechelen.be

Entiris vzw

Entiris is een maatwerkbedrijf (vroeger ‘Beschutte werkplaats’) met 1700 werknemers, dat zich profileert als sociaal en economisch bedrijf in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Entiris wil mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om zich professioneel te ontplooien en biedt duurzaam en lonend werk op maat, ondersteund door een kwaliteitsvolle begeleiding. Het streeft naar een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen een bedrijfseconomisch efficiënte organisatie.

Centrale Diensten
Gaston Geenslaan 92, Industriezone A205, 3200 Aarschot
016 44 14 60, info@entiris.be, www.entiris.be

Afdeling Heist
Schaliehoevestraat 10-12, 2220 Heist-op-den-Berg
015 76 88 24, info@entiris.be, www.entiris.be