Huis van het Kind Heist-op-den-Berg

Huis van het Kind Heist-op-den-Berg wil gezinnen met kinderen (op komst) zo goed mogelijk ondersteunen. Extra aandacht wordt gegeven aan kinderarmoede en kansarme gezinnen.

Stuurgroep

Een Huis van het Kind is in de eerste plaats een partnership. Het is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende diensten die inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders. Deze diensten bundelen hun krachten in het Huis van het Kind om zo optimaal ouders en hun kinderen te bereiken en ondersteunen. 

Leden van de stuurgroep zijn:

 1. Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 2. Kind & Gezin
 3. Kind & Preventie
 4. Centrum Algemeen Welzijn en JAC (CAW)
 5. Vzw Den Draai
 6. Gemeentelijke jeugddienst
 7. Gemeentelijke diversiteitsdienst
 8. Open School (centrum voor basiseducatie)
 9. M.E.G.A- scholen (overlegplatform kleuter- en lagere scholen)
 10. Stuw (bijzondere jeugdzorg)
 11. Gezinsbond
 12. OCMW Heist-op-den-Berg

5 opdrachten

Op weg naar een betere samenwerking, een bundeling van krachten, … om zo gezinnen beter te ondersteunen werkt de stuurgroep het Huis van het Kind Heist-op-den-Berg tot september 2016 aan de volgende 5 opdrachten: 

 • Opdracht 1: Elkaars aanbod leren kennen
 • Opdracht 2: Matrix van lokaal aanbod opmaken om zo leemtes en overlap bloot te leggen
 • Opdracht 3: Lezingenaanbod binnen gemeente op elkaar afstemmen
 • Opdracht 4: Participatie van doelgroep (ouders) verzekeren/verhogen
 • Opdracht 5: Kwetsbare gezinnen opsporen en ondersteunen

Gezinsaanbod

Huis van het Kind Heist-op-den-Berg is dé toegangspoort tot heel wat diensten en activiteiten voor gezinnen met kinderen op Heists grondgebied.
Een gezinsgids helpt je op weg naar de juiste informatie, advies of ondersteuning. Klik hier.

Let op: Momenteel is deze gids nog in opmaak.  

Peuterspeelpunt

Heb je een peuter tussen 0 en 3 jaar in huis? Kom dan samen eens langs in een Peuterspeelpunt! Om te spelen, om andere ouders te ontmoeten, om met goed weer buiten te zitten, …

Voor meer informatie over locatie, openingsuren, afspraken en regels, … klik hier.

 

Contact

Huis van het Kind
Ilse Verbeeck
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 80, fax 015 25 79 79,
mail huisvanhetkind@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Uitsluitend op afspraak.