Parkeerkaart

Wat?

De parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Als houder van de parkeerkaart kan je ze gebruiken voor de wagen waarmee je zelf vervoerd wordt of die je zelf bestuurt.

Zodra je niet meer aan de voorwaarden voldoet zoals bij de aanvraag van de parkeerkaart, moet je ze terugsturen met vermelding van de reden.

Met deze parkeerkaart mag je op voorbehouden plaatsen parkeren, maar moet je je houden aan het politiereglement zoals parkeerschijf gebruiken of parkeerkosten betalen.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart als je:

- 80% invaliditeit hebt
- 50% oorlogsinvalide bent
- 50% invalide bent omwille van de onderste ledematen
- verlamd bent aan de bovenste ledematen
- na medisch onderzoek door een arts van FOD sociale zekerheid een vastgestelde verminderde
zelfredzaamheid hebt van minstens 12 punten of minstens 2 punten op het criterium
verplaatsingsmogelijkheden op de schaal van zelfredzaamheid

Hoe aanvragen?

Je komt langs bij de dienst Sociale Voordelen bij het OCMW en brengt een pasfoto mee en je attest van invaliditeit. Heb je geen attest van invaliditeit, kan je samen met een medewerker nagaan of een aanvraag voor een medisch onderzoek zinvol is.

Je kan met je vragen over de aanvraag van de parkeerkaart voor personen met een handicap terecht bij het OCMW bij een van de medewerkers van de dienst Sociale Voordelen.
Als het moeilijk is om ter plaatse te komen, kan je om een huisbezoek vragen.

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>