Pensioenen

Wat?

Voor al je vragen over je pensioen kan je bij de dienst Sociale Voordelen terecht.
De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Als je vanaf 65 jaar op pensioen gaat, wordt je pensioendossier automatisch opgestart. Wil je vroeger dan je 65 jaar op pensioen, dan kan je vervroegd pensioen aanvragen vanaf 59 jaar mits je voldoet aan een aantal voorwaarden.
Wanneer je partner overlijdt, kan je een aanvraag om overlevingspensioen indienen.

Wil je een pensioenaanvraag indienen, of heb je hulp nodig bij het invullen van vragenlijsten, kom dan langs bij de dienst Sociale Voordelen.

Elke 2de woensdag van de onpare maanden is er ook een zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen
telkens van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Op deze zitdag kan je terecht voor informatie en vragen betreffende pensioenaangelegenheden: het rustpensioen als werknemer, het overlevingspensioen als werknemer en de inkomensgarantie voor ouderen.

Voor bijkomende informatie en /of zitdagen kan u terecht op de volgende site www.pensioenpunt.be

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>