Raad voor maatschappelijk welzijn

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW-raad, het beleid van het OCMW. Alle beslissingen in verband met de werking van het OCMW worden genomen door de OCMW-raad. De raad kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De OCMW-raad van Heist-op-den-Berg telt elf leden.

De OCMW-raad vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand (behalve in juli en december) om 19.00 uur in de raadzaal, recht tegenover het administratief centrum, Stationsstraat 2.

De zittingen zijn gedeeltelijk openbaar.

De agendapunten hangen uit in het vitrinekastje aan de centrale inkom van het administratief OCMW-gebouw.