Secretaris OCMW

Isabelle Sterckx

secretaris OCMWDe secretaris is hoofd van het personeel en leidt de administratie.
Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt zij de zaken die aan de verschillende bestuursorganen van het OCMW worden voorgelegd en maakt de notulen van de raadszittingen op. Zij coördineert de verschillende diensten en zorgt ervoor dat de beslissingen van het bestuur worden uitgevoerd.

 

Contact

Secretaris OCMW
Isabelle Sterckx
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 24 93 50, fax 015 25 79 79
mail secretaris@ocmw-heist-op-den-berg.be