Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum 'Berkenhof'

Jozef Weynsstraat 3, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 63 30, fax 015 24 04 68, mail info@wzcberkenhof.be, website www.wzcberkenhof.be
Directrice: Greet Nagels
Contacpersoon voor opname: Cecil Vandeperre, mail cv@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren
Ma. tot vr. 8.30 – 16.30 uur

Het woonzorgcentrum staat open voor valide, semi-valide en dementerende bejaarden. Voor dementerende bejaarden is een aparte afdeling voor 20 bewoners voorzien. De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Bij een opnameaanvraag nodigt de maatschappelijk werker de toekomstige bewoner en zijn familie uit voor een rondleiding in het woonzorgcentrum. Hij/zij geeft concrete informatie en een bewijs van inschrijving op de wachtlijst.

Woonzorgcentrum 'Heilige Familie'

Westerlosesteenweg 37, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 18 26, mail info.hf@zusters-berlaar.be, website www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
Directrice: Ilse Prims
Contactpersoon voor opname: Nathalie De Roye, mail nathalie.deroye@zusters-berlaar.be

 • verzorgingsafdeling voor zwaar zorgbehoevende en dementerende bejaarden
 • rusthuisafdeling voor valide en semi-valide bejaarden
 • afsluitbare afdeling voor bejaarden met dementie
 • centrum voor kortverblijf

Woonzorgcentrum 'St.-Jozef'

St.-Jozefstraat 15, 2222 Wiekevorst
Tel. 014 27 99 80, fax 014 26 08 32,
mail info.sjw@zusters-berlaar.be, website www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
Directrice: Myriam Vanderzeypen
Contactpersoon voor opname: Mieke Huygens, mieke.huygens@zusters-berlaar.be

 • verblijf van valide en semi-valide bejaarden
 • verzorgingsafdeling voor zorgbehoevende bejaarden
 • afsluitbare afdeling voor bejaarden met dementie
 • centrum voor kortverblijf
 • Lokaal dienstencentrum 'Het Pluspunt'
  • gezellig mekaar ontmoeten
  • informatie, recreatie, vorming en welness
  • mensen samenbrengen voor allerlei activiteiten
  • centrumleider: Sarah Geboes, 014 27 99 80, hetpluspunt@zusters-berlaar.be

Woon- en zorghuis ‘Ten Kerselaere’

Boonmarkt 27-29, 2220 Hallaar
Tel. 015 22 88 22, fax 015 24 77 63, mail ten.kerselaere@emmaus.be, website www.tenkerselaere.be
Directeur: Paul Van Tendeloo

 • Rustoord en rust- en verzorgingstehuis
  • Markt 1 en Marktstraat 3: kleinschalig genormaliseerd wonen, 6 huizen voor telkens 8 bewoners met lichamelijke problemen, 7 plaatsen voor comaptiënten, 5 plaatsen voor ALS/MS-patiënten
  • Marktstraat 4, Woonstraat 5, Woonstraat 6 en Woonstraat 7: kleinschalig genormaliseerd wonen, 8 huizen voor telkens 8 bewoners met dementie.
 • Thuiszorgondersteunende diensten
  • zorghotel (kortverblijfcentrum en halfweghuis): tijdelijke opvang van 10 zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen, maar tijdelijk geen opvang hebben of die nood aan herstel en reactivatie hebben
  • centrum voor dagverzorging: opvang van 30 zorgbehoevende ouderen die thuis wonen en overdag extra zorg en begeleiding nodig hebben
  • woningen met dienstverlening: de Huisvestingsmaatschappij beschikt over 10 aanleunwoningen en 18 seniorenwoningen voor alleenstaanden of echtparen in de onmiddellijke buurt van het woon- en zorghuis. Dienstverlening zoals poetshulp, maaltijden, strijkatelier en aangepast vervoer zijn beschikbaar in Ten Kerselaere.
 • Lokaal dienstencentrum 'De Pit'
  • organisatie van informatiemomenten
  • activiteiten van vormende en recreatieve aard
  • preventiebeleid
  • gebruik van vergaderzalen en polyvalente ruimtes
  • gebruik van openbare computers mogelijk; ook mogelijkheid tot initiatielessen
  • huiselijke ontmoetingsruimte met leeshoek
  • cafetaria voor gezellige praatmomenten
  • centrumleider: Ilse Van Dessel, 015 22 88 99, ldcdepit@emmaus.be