Sociaal verhuurkantoor Onderdak vzw

“Een degelijke en betaalbare woning in een aangename leefomgeving is immens belangrijk in een mensenleven. Voor kinderen is het een warm nest, een grotere kans op een goede gezondheid en ook de studies in aanloop naar het beroepsleven hebben meer kans op slagen in een knusse thuis.”

 Bron: ‘100 Basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen’, VMSW

Ontstaan

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen bij hun recht op wonen. Ze proberen de woonkwaliteit van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen, appartementen en studio’s op de private huurmarkt te huren om ze vervolgens aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden – die ingeschreven staan op de wachtlijst – verder te verhuren en dit tegen een redelijke huurprijs.

Ondertussen beheert SVK Onderdak 190 woningen verspreid over de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Putte en Sint-Katelijne-Waver.

Ik wil huren
 

Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkt een SVK niet met een chronologische wachtlijst. Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem dat vooral kijkt naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie. Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren zoals bijvoorbeeld kinderlast en waar je woont. De kandidaat-huurder met de hoogste puntenscore staat bovenaan de wachtlijst.

Om in aanmerking te komen voor een woning moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder zijn en ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • het gezinsinkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2018) bedraagt niet meer dan
    • € 24.452 als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
    • € 26.500 als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
    • € 36.676 in alle andere gevallen, plus € 2.050 per persoon ten laste
  • geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland

Ik wil verhuren

Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan ons sociaal verhuurkantoor.

Wij bieden je heel wat voordelen en zekerheden! Je kan rekenen op een stipte betaling van de huur, toezicht op het onderhoud van de woning, verlaagd tarief op de onroerende voorheffing en ook op een aantal premies voor het uitvoeren van renovatie- en verbeteringswerken. Daarom ligt de huurprijs die we jou betalen lager dan wat je op de private woningmarkt zal krijgen.

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de huurprijs die we jou betalen maar houden rekening met de staat en het comfort van de woning, de ligging, de grootte,…

 

Contact

SVK Onderdak vzw
Stationsstraat 6, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 68 55
e-mail info@svkonderdak.be

Openingsuren

Ma. 9.00 tot 12 uur
Wo. 9.00 tot 12 uur
Vr. 9.00 tot 12 uur