Sociaal verhuurkantoor Onderdak vzw

Het bestaande woonpatrimonium op de private huurmarkt is steeds minder bereikbaar voor mensen met een vervangingsinkomen of lage of onzekere inkomsten.

Samen met de OCMW's van Putte en Berlaar heeft het OCMW van Heist-op-den-Berg daarom een sociaal verhuurkantoor (SVK) opgericht 'Onderdak'.
Vandaag beheert het SVK 76 woningen verspreid over het grondgebied van deze 3 gemeenten.

Wat is een SVK?

Een SVK huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

De woningen die het SVK huurt, moeten voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Wanneer er tekortkomingen zijn, kan het SVK in samenspraak met de eigenaar de nodige renovatie bespreken en al dan niet in eigen beheer uitvoeren. Dan wordt een renovatiecontract afgesloten.

Wat is het voordeel voor de eigenaars?

  • Risico’s als wanbetaling en leegstand zijn voor het SVK en niet voor de eigenaar.
  • Het SVK oefent ook controle uit op het onderhoud van de huurwoning en begeleidt zonodig de onderhuurder bij de herstellingen waarvoor hij verantwoordelijk is.
  • Het SVK neemt de beslommeringen van het dagelijks beheer op zich: zoeken naar nieuwe huurders, maken van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen, innen van huurgelden, toezien op het huisreglement, ...
  • Begeleiden van de onderhuurder:
    - het afsluiten van een brandverzekering,de overname van water-gas-elektriciteit,...
    - Eventuele samenlevingsproblemen met buren opvolgen via huurbegeleiding.

In ruil voor al deze diensten vraagt het SVK geen commissieloon, maar een redelijke huurprijs.

Alle eigenaars die een woning verhuren aan een erkend SVK zoals Onderdak kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de verbeterings- en aanpassingspremie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Meer info hierover vindt u op de website www.wonen.vlaanderen.be of bij SVK Onderdak.

 

Contact

Sociaal Verhuurkantoor Onderdak
Contactpersoon: Chantal Laureys
Stationsstraat 6, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 68 55, fax 015 22 68 54,
mail info@svkonderdakbe

Openingsuren

Ma. 8.30 tot 12 uur
Wo. 8.30 tot 12 uur
Vr. 8.30 tot 12 uur