Sociale voordelen

Voor zorgbehoevende mensen bestaat de mogelijkheid om bepaalde 'sociale' voordelen te genieten.
Een opsomming van de meest gekende voordelen:

  • Tegemoetkoming FOD Sociale zekerheid : Tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden'; Integratietegemoetkoming; Inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • Thuiszorgondersteuning
  • Aanvraag parkeerkaart personen met een handicap
  • Info over en aanvraag van de Vrijetijdskaart
  • Aanvraag sociaal telefoontarief;
  • Specifiek sociaal tarief voor gas en elektriciteit;
  • Vrijstelling heffing afvalwater;
  • Vrijstelling van de belastingen op autovoertuigen;
  • Vrijstelling dragen veiligheidsgordel

Je kan voor info en de aanvraag van deze voordelen terecht bij een van de OCMW-medewerkers van de dienst Sociale Voordelen.

Als het moeilijk is om ter plaatse te komen, kan je om een huisbezoek vragen.

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>