Tegemoetkoming FOD Sociale zekerheid

Wat?

Zorgbehoevende personen kunnen een aanvraag indienen bij de federale overheidsdienst (afgekort FOD) sociale zekerheid voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap.
Afhankelijk van je leeftijd kan je een inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een uitkering die gebaseerd is op een beperking van het verdienvermogen van de persoon. Personen die omwille van hun handicap minder kunnen verdienen dan wanneer ze die handicap niet zouden hebben, kunnen recht hebben op deze tegemoetkoming.

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming is een uitkering die gebaseerd is op de bijkomende kosten die een persoon met een handicap kan hebben omwille van zijn verminderde zelfredzaamheid. Personen met een handicap die dus extra kosten hebben omwille van de hulp die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen zijn, kunnen recht hebben op deze tegemoetkoming.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Ouderen die omwille van hun leeftijd of omwille van een handicap extra kosten hebben omdat ze hulp nodig hebben, kunnen recht hebben op deze tegemoetkoming.

Voor wie?

Je woont in Heist-op-den-Berg en hebt omwille van een handicap, ziekte of ouderdom een verminderde zelfredzaamheid.
Je ontvangt al een tegemoetkoming maar je zelfredzaamheid is ondertussen nog verminderd.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de uitkering aan bij de dienst sociale voordelen op het OCMW.
Breng je identiteitskaart of je SIS-kaart en je rekeningnummer mee.
Als je een herziening wil aanvragen, breng je best de beslissing mee van je eerdere aanvraag.

Je kan met je vragen over de uitkeringen van FOD sociale zekerheid terecht bij het OCMW bij één van de medewerkers van de dienst sociale voordelen.
Als het moeilijk is om ter plaatse te komen, kan je om een huisbezoek vragen.

FOD sociale zekerheid heeft elke vierde woensdag van de maand van 14 uur tot 16 uur zitdag in het OCMW.

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>