Vervoer

wat?
Met deze dienst wil het OCMW tegemoet komen aan mensen met verplaatsingsmoeilijkheden.
voor wie?
Je bent minimum 60 jaar en gepensioneerd.
Mindervalide zijn en tevens erkend door het ministerie van sociale voorzorg met een minimum verminderde zelfredzaamheid van 66%.
Tijdelijk of blijvend hulpbehoevend zijn.
Voorwaarde is wel dat je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt.
kostprijs?
Jaarlijks lidgeld is € 7 per jaar en € 0,28 per kilometer.
contact?
contactgegevens