Thuiszorgondersteuning

Ouder worden loopt niet altijd zonder ongemakken. Als je langer thuis kan blijven wonen omdat je kan rekenen op hulp van familie en/of vrienden, dan wil OCMW Heist-op-den-Berg dit zeker ondersteunen.

Wat?

De thuiszorgondersteuning bedraagt 100 euro per kalenderjaar en wordt in één keer uitbetaald op de zichtrekening van de zorgbehoevende persoon.

Voor wie?

Je kan genieten van deze financiële ondersteuning als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gedomicilieerd en verblijft ook effectief in Heist-op-den-Berg
  • Je hebt recht op een Vlaamse Zorgverzekering en kan hiervan een attest voorleggen

Personen die in een woonzorgcentrum/residentiële opvang verblijven komen niet in aanmerking voor deze ondersteuning.

Hoe aanvragen?

  • Je vult een aanvraagformulier correct en volledig in.
  • Je bezorgt dit formulier ondertekend terug aan de dienst sociale voordelen van OCMW Heist-op-den-Berg.
  • Je moet elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Uitbetaling

De thuiszorgondersteuning wordt uiterlijk binnen de 3 maanden na aanvraagdatum uitbetaald als je aan de voorwaarden voldoet. In geval van overlijden wordt het achterstallige bedrag uitbetaald aan de inwonende partner of aan de persoon die de begrafeniskosten betaalde.

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>