Vast bureau

Het vast bureau neemt beslissingen over de zaken van dagelijks bestuur zoals onder andere personeelszaken, het beheer van het patrimonium en vormingsvoorstellen. Het vast bureau neemt ook dringende beslissingen die niet kunnen worden uitgesteld tot een volgende OCMW-raad. Het vast bureau kan ook de raad adviseren.

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van de OCMW-Raad en telt, met inbegrip van de voorzitter, vier leden.

In de praktijk vergadert het vast bureau elke tweede donderdag van de maand om 14.00 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.