Werkwinkel Heist-op-den-Berg

De Werkwinkel is een samenwerking van de gemeente Heist-op-den-Berg, het OCMW, de RVA, de VDAB, het PWA, GTB (Gespecialiseerde TrajectBegeleiding voor integratie van personen met een handicap in het arbeidscircuit), lokale derden (zoals het cursuscentrum, Kringwinkel Zuiderkempen, …) en de sociale partners. In de Werkwinkel kan iedereen terecht die een job zoekt of aanbiedt.

Voor wie een job zoekt

  • Je kan je inschrijven of herinschrijven als werkzoekende.
  • Je kan er vacatures opzoeken.
  • Je kan je cv via internet verspreiden.
  • Je kan je opgeven voor PWA-werk.
  • Je kan als uitkeringsgerechtigde werkloze een attest bekomen dat je kansen op tewerkstelling kan bevorderen.
  • Je kan info krijgen over federale tewerkstellingsmaatregelen en over allerlei opleidingen
  • Heb je medische of andere beperkingen, dan kan je hulp inroepen van specialisten om na te gaan welke jobs er voor jou mogelijk zijn.
  • Je kan extra hulp krijgen bij het solliciteren.
  • Al ben je lang werkloos of heb je omwille van omstandigheden nooit gewerkt, ook dan nog kan je een aangepaste job vinden.
  • Je kan je moeilijkheden rond kinderopvang of vervoer bespreken als die je belemmeren om werk te vinden.

Als werkgever kan je er je vacatures melden en hulp krijgen bij het vinden van medewerk(st)ers.

Als vereniging of als privé-persoon kan je er een beroep doen op een werkloze om klusjes te laten uitvoeren.

Werkwinkel
Mechelsesteenweg 1 bus 39, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 25 84 60

Openingsuren
Ma., di., wo., do., vr. 9 - 12 uur en in de namiddag op afspraak

PWA
Mechelsesteenweg 1 bus 39, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 25 84 64, fax 015 25 81 28,
mail pwaheist.ann@skynet.be

VDAB
Mechelsesteenweg 1 bus 38-39, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 25 84 60, fax 015 25 81 28,
mail tania.vergauwen@vdab.be